Kontakt
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

ul. Adolfa Pawińskiego 5B
02-106 Warszawa, Polska
telefon: +48 228261281 wew 165, 416
pokoje: 530,531

email: pkielczy@ippt.pan.pl

NIP: 525-000-89-79
REGON: 000326026