Piotr Kiełczyński Dr Hab. Inż. Prof. w IPPT

Profesor


Adres Poczty Elektronicznej:

pkielczy@ippt.pan.pl

Telefon i Fax:

+48 22 826 12 81 wew. 416
+48 22 826 98 41 - sekretariat
+48 22 826 73 80 - fax

Adres korespondencyjny:

Instytut Podstawowych Problemów Techniki  PAN
ul. Adolfa Pawińskiego 5 B
02-106 Warszawa
Polska

Piotr Kiełczyński

Główne Publikacje | Projekty Naukowe | Mój zespół | Konferencje | Praca | Biografia