Andrzej Balcerzak Dr Inż.

abalcerz@ippt.pan.plPublikacje

- patrz publikacje zespołu

Konferencje

LXIII Otwarte Seminarium z Akustyki, Białowieża (Polska), 2016;